Zakres usług

Przedsiębiorcy
– prawo obrotu gospodarczego
– prawo spółek handlowych
– prawo zamówień publicznych
– prawo własności intelektualnej
– prawo ochrony danych osobowych
– prawo telekomunikacyjne
– prawo IT i nowych technologii
– prawo pracy
– tworzenie i negocjowanie kontraktów i umów
– wspieranie projektów biznesowych
– sprawy procesowe: prawo pracy, cywilne, spory gospodarcze, prawo administracyjne, prawo karne

Instytucje publiczne
– prawo zamówień publicznych
– legislacja
– sprawy związane z prowadzeniem kontroli w tym: kontrola zamówień publicznych, kontrola wydatkowania środków UE
– prawo pracy
– zagadnienia związane ze związkami zawodowymi
– prawo administracyjne
– inwestycje
– nieruchomości
– sprawy procesowe: prawo pracy, cywilne, spory gospodarcze, prawo administracyjne, prawo karne

Osoby fizyczne
– prawo rodzinne
– prawo spadkowe
– prawo cywilne
– prawo karne
– prawo administracyjne
– nieruchomości
– sprawy procesowe: prawo pracy, cywilne, spory gospodarcze, prawo administracyjne, prawo karne