Klienci

Monika Wojciechowska –Szac pracowała m.in. na rzecz Klientów:

1. Telekomunikacja Polska SA
2. Orange SA
3. Totalizator Sportowy SA
4. Bank Handlowy w Warszawie (CitiBank)
5. Energa SA
6. PGE SA
7. Poczta Polska SA
8. Degremont SA
9. Centrum Nauki Kopernik
10. Jednostka Wojskowa w Warszawie
11. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
12. Wspólnoty Mieszkaniowe
13. Spółdzielnie Mieszkaniowe
14. Fundacje