O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego, to wyspecjalizowana firma prawnicza. Stoi za nią 25 – letnie doświadczenie zawodowe w branży prawniczej. Świadczone usługi to: kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, instytucji publicznych, oraz osób fizycznych.

Optymalne rezultaty działalności Kancelarii osiągane są dzięki wiedzy i doświadczeniu z różnych dziedzin prawa. Kancelaria prezentuje indywidualne podejście do Klienta, uwzględniając Jego wymagania, profil działalności i oczekiwania.

Celem pomocy prawnej jest przede wszystkim ochrona prawna interesów Klienta. Dlatego też pomoc ta wykonywana jest przez radców prawnych lub adwokatów.

Oba zawody są zawodami zaufania publicznego, a do tego radcowie prawni i adwokaci podlegają szczególnym regulacjom prawnym, które powodują, że prawnicy zobowiązani są m.in. do zachowania tajemnicy w związku z informacjami, które uzyskali od Klienta.

Zobowiązani są do działania z dołożeniem najwyższej zawodowej staranności, oraz zobowiązani są do powstrzymania się od działania jeśli zachodzi konflikt interesów. Te zasady przestrzegane są w codziennej działalności Kancelarii.